{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

KCN Tower

Nevelgaarde 60
3436ZZ Nieuwegein
€ 140,- per m² / Jaar

€ 140,- per m² /
€ 42,50 per m² /Maand
A
, ,
Het entreegebied is voorzien van een representatieve balie met bezetting, een bedrijfsrestaurant met terras en een vergadercentrum. In het vergadercentrum is het mogelijk om voor flexibele tijdsduren vergaderruimten, trainings/coachingruimtes en additionele flexplekken te huren.
Bij de City Plaza zijn het busstation en de halte van de sneltram zijn gelegen (bushalte 4 minuten lopen). Hierdoor is het kantoorgebouw met het openbaar vervoer redelijk te bereiken. De locatie is met eigen vervoer uitstekend bereikbaar. Nieuwegein wordt omsloten door de rijkswegen A2, A12 en A27. Het eigen parkeerterrein c.q. eigen parkeerkelder heeft maar liefst een parkeernorm van 1:30.
1:30
€ 600,- per
Zowel binnen als buiten parkeerplaatsen.

KCN Tower

ALGEMEEN 
het kantoorgebouw “KCN Tower” bevindt zich op een prominente zichtlocatie langs de A2 te Nieuwegein in het gebied “De Poort van Nieuwegein” en grenst aan een drukke verkeersknoop waar twee brede hoofdwegen, de Zuidstedeweg en de Weg der Verenigde Naties, in elkaar overlopen. 

Op geringe afstand bevindt zich het Grootwinkelcentrum City Plaza waar tevens het busstation en de halte van de sneltram zijn gelegen. 

In de nabije omgeving zijn organisaties als Itris, Triple P, QuoVadis, Kiwa Carity, ABN AMRO Bank, NGA Human Resources en het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein gevestigd alsmede het Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht gevestigd. Daarnaast bestaat de directe omgeving grotendeels uit woningbouw. 

Het gebouw springt in het oog door haar hoogte van maar liefst 12 bouwlagen in de combinatie van glas en beton. Vanaf de bovenste verdiepingen heeft u een fantastisch uitzicht over de omgeving en is op mooie dagen zelfs Amsterdam te zien. Tevens is er op de begane grond een restaurant aanwezig, waar iedere huurder gebruik van kan maken. 

In het nabijgelegen KCN IV gebouw, eveneens aan de Nevelgaarde, is door verhuurder een sportcentrum gerealiseerd met sport- en fitnessfaciliteiten. Het sportcentrum is voor huurders tegen een gereduceerd tarief te gebruiken. 

Het eigen parkeerterrein c.q. eigen parkeerkelder heeft maar liefst een parkeernorm van 1:30 en is derhalve uniek te noemen! 

Middels een tourniquet heeft u toegang tot de geheel gerenoveerde representatieve centrale entree met een moderne en chique uitstraling. 

De structuur van het kantoorgebouw geeft huurders de mogelijkheid om verschillende indelingsvarianten te realiseren. 
De kantoorvloeren zijn vrij dragend en geschikt voor een cellenstructuur, voor ‘open office space’ of een combinatie hiervan. 

In de kantoren bevinden zich koelplafonds welke zorg dragen voor een aangenaam klimaat. 

BEREIKBAARHEID 
de locatie is met eigen vervoer uitstekend bereikbaar. Nieuwegein wordt omsloten door de rijkswegen A2, A12 en A27. Het object ligt direct aan de uitvalswegen Zuidstedeweg en de Weg der Verenigde Naties naar de rijksweg A2, afslag 9. 

Door de fantastische parkeernorm van 1:30 zijn er ook voldoende eigen parkeerplaatsen bij het gebouw beschikbaar. 

Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw redelijk te bereiken. Vanaf het Utrecht Centraal Station duurt het circa 30 tot 40 minuten om het kantoorgebouw te bereiken met de tram en de bus. De bushalte is op 4 minuten lopen gelegen. 

VLOEROPPERVLAK 
Voor de verhuur is totaal circa 1.980 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld: 

1e verdieping - circa 771 m2 v.v.o. - Beschikbaar 
2e verdieping - circa 807 m2 v.v.o. - Beschikbaar 
9e verdieping - circa 402 m2 v.v.o. - Beschikbaar 

De genoemde metrages zijn inclusief een toedeling voor de algemene en gemeenschappelijke ruimtes. 

Gemeten conform NEN 2580, meetcertificaat no. 11.060.534 van Interim Bouwconsult B.V. d.d. 14 september 2011. 

Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 402 m² v.v.o. kantoorruimte. 

OPLEVERINGSNIVEAU 
het object wordt opgeleverd inclusief onder andere: 
• representatieve entree; 
• receptiebalie met een receptioniste; 
• bedrijfsrestaurant op de begane grond; 
• 4x energieopwekkende personenliften; 
• systeemplafonds met hoogfrequente verlichtingsarmaturen v.v. bewegingssensoren (daglichtafhankelijke regeling); 
• koelplafonds; 
• deels te openen ramen; 
• kabelgoten ten behoeve van data en elektra;gerenoveerde toiletgroepen per halve verdieping voor heren en dames; 
• pantry op elke vleugel; 
• zonwerend isolatieglas; 
• 1x no break diesel aggregaat; 
• tussenmeters per verdieping. 

Technische specificatie luchtbehandelingsinstallatie/koelvermogen: 
• twee stuks koelmachines: 
- één voor de luchtbehandelingkasten, deze koelmachine heeft een koelvermogen van circa 649 kW; 
- één voor de koelplafonds, deze machine heeft een koelvermogen van circa 300 kW. 
• koelplafonds per verdieping aanwezig met aparte inregeling voor de betreffende verdieping; 
• het plaatsen van een warmteterugwinunit (WTW-unit); 
• warmteterugwinning door middel van recirculatie en frequentiegeregelde ventilatoren; 
• verwarming van kantoren door middel van radiatoren (stadsverwarming); 
• de ingebrachte lucht vanuit de luchtbehandelingkasten wordt voorverwarmd c.q. voorgekoeld. 

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatie-voorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald. 

De huidige databekabeling wordt éénmalig om niet overgedragen aan huurder (indien aanwezig). 

ENERGIELABEL 
het gebouw beschikt over een Energielabel A. 

PARKEERGELEGENHEID 
het kantoorgebouw heeft een parkeernorm van 1:30 m2. 

Op het parkeerterrein zijn meerdere oplaadpalen geplaatst voor het opladen van elektrische auto’s. 

Tevens is er een ruime fietsenstalling in de parkeergarage onder het kantoorgebouw aanwezig. 

HUURPRIJS 
kantoorruimte: 
€ 140,00 per m² per jaar. 

Parkeerplaatsen: 
€ 650,00 per parkeerplaats in de parkeerkelder/garage onder het gebouw per jaar. 

€ 500,00 per parkeerplaats gelegen op het buiten terrein per jaar. 

Bovengenoemde huurprijzen te vermeerderen met omzetbelasting. 

BTW-HEFFING 
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met 5% verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd. 

HUURPERIODE 
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. 

HUURBETALING 
de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit. 

HUURPRIJSHERZIENING 
jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN 
€ 40,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten: 
• schoonmaken algemene ruimten; 
• energiekosten, voor eigen en algemene ruimte; 
• water algemeen; 
• waterschapslasten; 
• stadsverwarming; 
• huisbel/intercom onderhoud; 
• brandbeveiligingsinstallatie onderhoud; 
• levering lamp/TL/starters in de algemene ruimten; 
• rioleringswerkzaamheden; 
• groenvoorziening; 
• kosten voor de afvoer van het gemeenschappelijke huisvuil; 
• overig klein onderhoud ten laste van de huurder; 
• liftinstallatie serviceabonnement en onderhoud; 
• telefoonkosten lift; 
• glasbewassing; 
• assurantiepremie glasverzekering; 
• klimaatinstallatie serviceabonnement en onderhoud; 
• inzet beveiligingsbedrijf; 
• 5% administratiekosten. 

BEMANDE RECEPTIE 
€ 7,50 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de bemande receptie op de begane grond. 

LUNCHFACILITEIT 
verhuurder heeft in het kantoorgebouw een gemeenschappelijke lunchfaciliteit gerealiseerd voor onder andere de huurders in “KCN Tower”. 
De kosten voor de lunchfaciliteiten worden naar rato over de huurders omgeslagen. De kosten bedragen € 5,00 per m2 per jaar, exclusief het metrage van de bedrijfs-/kantoorruimte op de begane grond, te vermeerderen met omzetbelasting. De kosten van de daadwerkelijke lunch worden tijdens de lunch met de gebruikers afgerekend. De lunchfaciliteit is geopend van 12.00 uur tot 13.30 uur. 

De kosten voor de lunchfaciliteit worden jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

ZEKERHEIDSSTELLING 
een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. 

HUUROVEREENKOMST 
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen. 

AANVAARDING 
in overleg. 

WEBSITE 
voor meer informatie en een uitgebreide introductiefilm verwijzen wij u graag naar kcn-tower.nl!

ALGEMEEN 
het kantoorgebouw “KCN Tower” bevindt zich op een prominente zichtlocatie langs de A2 te Nieuwegein in het gebied “De Poort van Nieuwegein” en grenst aan een drukke verkeersknoop waar twee brede hoofdwegen, de Zuidstedeweg en de Weg der Verenigde Naties, in elkaar overlopen. 

Op geringe afstand bevindt zich het Grootwinkelcentrum City Plaza waar tevens het busstation en de halte van de sneltram zijn gelegen. 

In de nabije omgeving zijn organisaties als Itris, Triple P, QuoVadis, Kiwa Carity, ABN AMRO Bank, NGA Human Resources en het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein gevestigd alsmede het Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht gevestigd. Daarnaast bestaat de directe omgeving grotendeels uit woningbouw. 

Het gebouw springt in het oog door haar hoogte van maar liefst 12 bouwlagen in de combinatie van glas en beton. Vanaf de bovenste verdiepingen heeft u een fantastisch uitzicht over de omgeving en is op mooie dagen zelfs Amsterdam te zien. Tevens is er op de begane grond een restaurant aanwezig, waar iedere huurder gebruik van kan maken. 

In het nabijgelegen KCN IV gebouw, eveneens aan de Nevelgaarde, is door verhuurder een sportcentrum gerealiseerd met sport- en fitnessfaciliteiten. Het sportcentrum is voor huurders tegen een gereduceerd tarief te gebruiken. 

Het eigen parkeerterrein c.q. eigen parkeerkelder heeft maar liefst een parkeernorm van 1:30 en is derhalve uniek te noemen! 

Middels een tourniquet heeft u toegang tot de geheel gerenoveerde representatieve centrale entree met een moderne en chique uitstraling. 

De structuur van het kantoorgebouw geeft huurders de mogelijkheid om verschillende indelingsvarianten te realiseren. 
De kantoorvloeren zijn vrij dragend en geschikt voor een cellenstructuur, voor ‘open office space’ of een combinatie hiervan. 

In de kantoren bevinden zich koelplafonds welke zorg dragen voor een aangenaam klimaat. 

BEREIKBAARHEID 
de locatie is met eigen vervoer uitstekend bereikbaar. Nieuwegein wordt omsloten door de rijkswegen A2, A12 en A27. Het object ligt direct aan de uitvalswegen Zuidstedeweg en de Weg der Verenigde Naties naar de rijksweg A2, afslag 9. 

Door de fantastische parkeernorm van 1:30 zijn er ook voldoende eigen parkeerplaatsen bij het gebouw beschikbaar. 

Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw redelijk te bereiken. Vanaf het Utrecht Centraal Station duurt het circa 30 tot 40 minuten om het kantoorgebouw te bereiken met de tram en de bus. De bushalte is op 4 minuten lopen gelegen. 

VLOEROPPERVLAK 
Voor de verhuur is totaal circa 1.980 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld: 

1e verdieping - circa 771 m2 v.v.o. - Beschikbaar 
2e verdieping - circa 807 m2 v.v.o. - Beschikbaar 
9e verdieping - circa 402 m2 v.v.o. - Beschikbaar 

De genoemde metrages zijn inclusief een toedeling voor de algemene en gemeenschappelijke ruimtes. 

Gemeten conform NEN 2580, meetcertificaat no. 11.060.534 van Interim Bouwconsult B.V. d.d. 14 september 2011. 

Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 402 m² v.v.o. kantoorruimte. 

OPLEVERINGSNIVEAU 
het object wordt opgeleverd inclusief onder andere: 
• representatieve entree; 
• receptiebalie met een receptioniste; 
• bedrijfsrestaurant op de begane grond; 
• 4x energieopwekkende personenliften; 
• systeemplafonds met hoogfrequente verlichtingsarmaturen v.v. bewegingssensoren (daglichtafhankelijke regeling); 
• koelplafonds; 
• deels te openen ramen; 
• kabelgoten ten behoeve van data en elektra;gerenoveerde toiletgroepen per halve verdieping voor heren en dames; 
• pantry op elke vleugel; 
• zonwerend isolatieglas; 
• 1x no break diesel aggregaat; 
• tussenmeters per verdieping. 

Technische specificatie luchtbehandelingsinstallatie/koelvermogen: 
• twee stuks koelmachines: 
- één voor de luchtbehandelingkasten, deze koelmachine heeft een koelvermogen van circa 649 kW; 
- één voor de koelplafonds, deze machine heeft een koelvermogen van circa 300 kW. 
• koelplafonds per verdieping aanwezig met aparte inregeling voor de betreffende verdieping; 
• het plaatsen van een warmteterugwinunit (WTW-unit); 
• warmteterugwinning door middel van recirculatie en frequentiegeregelde ventilatoren; 
• verwarming van kantoren door middel van radiatoren (stadsverwarming); 
• de ingebrachte lucht vanuit de luchtbehandelingkasten wordt voorverwarmd c.q. voorgekoeld. 

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatie-voorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald. 

De huidige databekabeling wordt éénmalig om niet overgedragen aan huurder (indien aanwezig). 

ENERGIELABEL 
het gebouw beschikt over een Energielabel A. 

PARKEERGELEGENHEID 
het kantoorgebouw heeft een parkeernorm van 1:30 m2. 

Op het parkeerterrein zijn meerdere oplaadpalen geplaatst voor het opladen van elektrische auto’s. 

Tevens is er een ruime fietsenstalling in de parkeergarage onder het kantoorgebouw aanwezig. 

HUURPRIJS 
kantoorruimte: 
€ 140,00 per m² per jaar. 

Parkeerplaatsen: 
€ 650,00 per parkeerplaats in de parkeerkelder/garage onder het gebouw per jaar. 

€ 500,00 per parkeerplaats gelegen op het buiten terrein per jaar. 

Bovengenoemde huurprijzen te vermeerderen met omzetbelasting. 

BTW-HEFFING 
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met 5% verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd. 

HUURPERIODE 
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. 

HUURBETALING 
de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit. 

HUURPRIJSHERZIENING 
jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

VOORSCHOT SERVICEKOSTEN 
€ 40,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten: 
• schoonmaken algemene ruimten; 
• energiekosten, voor eigen en algemene ruimte; 
• water algemeen; 
• waterschapslasten; 
• stadsverwarming; 
• huisbel/intercom onderhoud; 
• brandbeveiligingsinstallatie onderhoud; 
• levering lamp/TL/starters in de algemene ruimten; 
• rioleringswerkzaamheden; 
• groenvoorziening; 
• kosten voor de afvoer van het gemeenschappelijke huisvuil; 
• overig klein onderhoud ten laste van de huurder; 
• liftinstallatie serviceabonnement en onderhoud; 
• telefoonkosten lift; 
• glasbewassing; 
• assurantiepremie glasverzekering; 
• klimaatinstallatie serviceabonnement en onderhoud; 
• inzet beveiligingsbedrijf; 
• 5% administratiekosten. 

BEMANDE RECEPTIE 
€ 7,50 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de bemande receptie op de begane grond. 

LUNCHFACILITEIT 
verhuurder heeft in het kantoorgebouw een gemeenschappelijke lunchfaciliteit gerealiseerd voor onder andere de huurders in “KCN Tower”. 
De kosten voor de lunchfaciliteiten worden naar rato over de huurders omgeslagen. De kosten bedragen € 5,00 per m2 per jaar, exclusief het metrage van de bedrijfs-/kantoorruimte op de begane grond, te vermeerderen met omzetbelasting. De kosten van de daadwerkelijke lunch worden tijdens de lunch met de gebruikers afgerekend. De lunchfaciliteit is geopend van 12.00 uur tot 13.30 uur. 

De kosten voor de lunchfaciliteit worden jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

ZEKERHEIDSSTELLING 
een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. 

HUUROVEREENKOMST 
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen. 

AANVAARDING 
in overleg. 

WEBSITE 
voor meer informatie en een uitgebreide introductiefilm verwijzen wij u graag naar kcn-tower.nl!

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}